EDUKACJA FILMOWA

Edukacja filmowa to świetny okazja, by połączyć przyjemność, jaką jest oglądanie filmów, z pożytecznym: zdobywaniem wiedzy, kształtowaniem postawy otwartości i zdobywaniem umiejętności krytycznego odbioru dzieła sztuki.

Fundacja realizuje program AKADEMIA PLANETE+ DOC skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, oparty w całości na kinie dokumentalnym.

Każde spotkanie trwa około 3 godzin dydaktycznych i składa się z projekcji, czasami poprzedzonej krótkim wprowadzeniem, oraz lekcji po filmie, w czasie której odbywają się warsztaty i dyskusje przybliżające uczniom tematykę filmu.

Szczegółowych informacji udziela Aleksandra Drzał-Sierocka: ola@fundacjatsm.pl, 608 43 30 37

 

ZALETY PROGRAMU:

  • wyjątkowa oferta oparta na filmach dokumentalnych; udział w programie Akademia Planete+ Doc to często jedyna okazja, by zobaczyć je w Olsztynie w przestrzeni kinowej;
  • zróżnicowana tematyka filmów w ofercie, obejmująca aktualnie istotne kwestie społeczne, naukowe, artystyczne i polityczne; uczeń rozszerza swoją wiedzę o świecie oraz o filmie jako dziele sztuki i przekazie medialnym;
  • elastyczność programu: możliwość realizacji całego cyklu lub części oraz tworzenia indywidualnych ścieżek na bazie różnych elementarzy;
  • możliwość ustalenia terminów i godzin projekcji dogodnych dla danej klasy;
  • możliwość dostosowania programu do potrzeb klas profilowanych, kół zainteresowań etc.;
  • niewielka sala kinowa daje możliwość pracy w kameralnej grupie.

Koszt udziału ucznia w lekcji wynosi 10 zł. Opiekunowie klas uczestniczą z projekcji za darmo.

 

KATALOGI DO POBRANIA:

AKADEMIA Planete+Doc – Gimnazjum

AKADEMIA Planete+Doc – Szkoły ponadgimnazjalne

 

Więcej informacji o programie AKADEMIA PLANETE+ DOC: http://akademia.planetedocff.pl/

Spotkania, projekcje filmów, dyskusje z zaproszonymi gośćmi

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial