O FUNDACJI

Fundacja Inicjatyw Filmowych TU SIĘ MOVIE jest organizacją pozarządową zajmującą się popularyzacją i promocją kina, a także edukacją filmową. Chętnie angażuje się w działania aktywizujące mieszkańców, rozpowszechnianie idei równouprawnienia, tolerancji i demokracji poprzez prezentacje kina artystycznego, dokumentalnego czy popularnonaukowego.

W okresie 10.2013 – 09.2014 fundacja zajmowała się prowadzeniem sali kinowej – była to najstarsza (z istniejących) sala kinowa w Olsztynie, a dzięki działaniom Fundacji udało się ją znowu otworzyć dla widzów i wrócić do dobrej tradycji projekcji filmowych połączonych z dyskusjami.

Historia

Wszystko zaczęło się od grupy znajomych, którzy w lutym 2011 roku postanowili nie tylko oglądać filmy w swoim gronie, ale także razem z innymi miłośnikami dobrego kina. Pod nazwą Inicjatywa Filmowa TU SIĘ MOVIE stworzyli nieformalną strukturę i zorganizowali cykl projekcji filmowych w starej siedzibie kina Awangarda, a po filmach prowadzili dyskusje i rozmowy z zaproszonymi gośćmi.

Na pożegnanie starej Awangardy wymyślili Przegląd Kina Niemego z Muzyką na Żywo Najstarsze kino świata w najstarszym kinie w mieście. Impreza ta miała kolejne odsłony w następnych latach.

TU SIĘ MOVIE chętnie angażowało się w organizację Manify, przygotowując pokazy filmowe, brało czynny udział w Kiermasie Warmińskim proponując uczestnikom przeniesienie się do kina objazdowego z początku XX wieku, przeprowadziło kilka projekcji prapremierowych oraz okolicznościowych we współpracy z Against Gravity.

W maju 2013 społecznicy sformalizowali swoja działalność i założyli Fundację Inicjatyw Filmowych TU SIĘ MOVIE.

Spotkania, projekcje filmów, dyskusje z zaproszonymi gośćmi

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial